CIRCULAIRE 

ECONOMIE

Buro Aardevol ondersteunt u in het realiseren van een circulaire economie. In ons huidige samenleving is circulariteit een steeds groter wordend thema. Ook voor onze openbare ruimte geldt dat we zo circulair mogelijk zullen moeten ontwerpen, realiseren en beheren. Buro Aardevol heeft haar eigen concept en werkwijze ontwikkeld waarmee wij u in alle projectfasen kunnen ondersteunen in het maken van onderbouwde keuzes en het realiseren van concrete, tastbare resultaten op een praktische manier. Wij organiseren ambitiesessies waarin we gezamenlijk de duurzaamheids-ambities specifiek voor het werk formuleren. Met onze zelfontwikkelde waardescan leggen we bestaande waarden van het projectgebied vast. Aangevuld met onderzoeksresultaten naar civieltechnische en milieukundige eigenschappen brengen we de herbruikbaarheid in beeld.

De herbruikbaarheid van vrijkomende materialen en de kansen daaruit voor de duurzame invulling koppelen wij aan uw ambitie. Op basis hiervan komt een duurzaam ontwerp tot stand, of leidt dit tot aanpassingen van het bestaande ontwerp. We bepalen hiermee welke concrete invulling het project op circulair gebied krijgt en verzorgen de invulling binnen het contract.

Ook een circulair ontwerp is op vele manieren aan te besteden. Wij adviseren u over de best passende contractvorm, passend bij de duurzaamheidsambities en invulling. Alle mogelijke contractenvormen en hybridecontracten zijn mogelijk. Uiteraard begeleiden wij de realisatie, monitoren de ontwikkeling en leggen de resultaten vast.

< Terug