Zoeken

Onderzoek en bestek opstellen Kopenhagenstraat Hengelo

Voor de gemeente Hengelo heeft Buro Aardevol een verhardingsonderzoek en -advies uitgevoerd. Op basis van het uitgevoerde boorkernonderzoek (conform CROW 210), schouw en valgewichtdeflectiemetingen (VGD-metingen) hebben wij beter inzicht gekregen in de structurele en functionele restlevensduur en hiermee de kwaliteit van de verhardingsconstructie. Op basis van het uitgevoerde onderzoek hebben wij onderhoudsmaatregelen/verhardingsadvies opgesteld. Bij het opstellen van de onderhoudsmaatregelen hebben wij uiteraard rekening gehouden met de functionaliteit (herbruikbaarheid) van de huidige verhardingsconstructie. Hiermee is het verhardingsadvies niet alleen functioneel geworden, maar ook duurzaam.

Op basis van het door ons opgestelde verhardingsadvies hebben wij voor de gemeente een bestek opgesteld. In het bestek

zijn de ontwerpeisen deels vrijgelaten en zijn EMVI criteria opgesteld, zodat de aannemers vrijheid hadden in het aan te bieden ontwerp en de gemeente een meerwaarde (extra restlevensduur) heeft gekregen van haar verhardingsconstructie. Buro Aardevol heeft naast het opstellen van het bestek ook de begeleiding van de aanbesteding verzorgt.